Проект Не/познатите в Перущица

Проект „Не/познатите” в Перущица" е част от направление "Читалища" на Пловдив-Европейска столица на културата 2019 и Фондация Пловдив 2019.

Целта на проекта е да покаже читалището не само като сграда, в която откриваш и създаваш култура, а като неограничено общностно пространство на културна събитийност. Друга съществена възможност е да се осигурят равни възможности за създаване и консумация на култура и изкуства в по-малка община и без значение доходи, социална група, пол, раса на зрителите. Събитията организирани в община Перущица, ще позволят на малки и големи да се запознаят със съвременни творчески и културни дейности и улично изкуство. 

В рамките на проекта ще бъдат проведени две събития:
Уличен театър-спектакъл с кукли-марионетки и кокили шоу – Дата на спектакъла: 28 април 2018 год., 17.00 ч., площад „27-ми Априлий”, гр. Перущица. Повече информация

Творческа работилница „Можем” -  с представители на хора в неравностойно положение от Сдружение „На и за хора с увреждания Надежда” – Дати: От 03.11.2018 до 25-11.2018 г., ТИЦ Перущица. Повече информация.