Становища АОП

Описание Дата на становище Изходящ номер АОП Документ
Становище за ОП - Реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Перущица 30.07.2019 КСИ-151 PDF icon pdf