Административни услуги - Удостоверения за пенсиониране

Удостоверения за пенсиониране

 

Удостоверение за осигурителен доход УП-2 и/или УП-3 (Образец 30)
Необходими документи:
•    Заявление  - файл;
Срок на издаване :
- При прекратяване на трудово или служебно правоотношение - до 30 дни от прекратяването.
- По искане на осигуряваното лице - в 14 дневен срок от искането.
Услугата е безплатна.