Уведомление за инвестиционно намерение "Изграждане на един брой тръбен кладенец"

Становища и мнения могат да се депозират писмено в деловодството на община Перущица, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа или на електронна поща: obshtina@perushtitsa.egov.bg

28.09.2021
Документ: