Търгове

Търг Дата на публикуване Срок за получаване Документи Статус на търга
Търг с явно наддаване за отдаване под наем на кабинети в Поликлиника 11.01.2019 13.02.2019 16:30 Microsoft Office document icon Обява Приключил
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи 17.12.2018 16.01.2019 16:30 Microsoft Office document icon Обява Приключил
Публичен търг с явно наддаване за продажба на:Поземлен имот с номер 000583 от КВС за землището на град Перущица 25.10.2018 26.11.2018 16:30 Microsoft Office document icon Обява Приключил
Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот №501.547, кв. 35 по кадастрален и регулационен план на гр. Перущица. 20.07.2018 27.08.2018 16:30 Microsoft Office document icon Обява Приключил
Търг за отдаване под наем на площи в Културен дом, гр. Перущица за инсталиране и експлоатация на телекомуникационни съоръжения 13.07.2018 15.08.2018 16:30 Microsoft Office document icon Обява Приключил
Търг за отдаване под наем на помещение № 13 и помещение № 14 В сутерена на поликлиниката на гр. Перущица. 13.07.2018 15.08.2018 16:30 Microsoft Office document icon Обява Приключил
Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти в землището на гр. Перущица 25.02.2015 30.03.2015 16:30 PDF icon Обява Приключил
Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти в землището на гр. Перущица 12.01.2015 11.02.2015 16:30 PDF icon Обява Приключил
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение, намиращо се в ОУ „Петър Бонев и за продажба на земеделски имоти в землището на гр. Перущица 15.08.2014 15.09.2014 16:30 Microsoft Office document icon Обява Приключил
Обява за отдаване под наем на помещение и лекарски кабинети в сградата на поликлиниката на гр. Перущица 23.04.2014 19.05.2014 16:30 Microsoft Office document icon Обява Приключил

Страници