Съобщение за инвестиционно предложение: "Автомивка, химическо чистене, пране на килими и обслужващи и производствени дейности"

Инвестиционното предложение предвижда:

1. Изграждане на автомивка, химическо чистене и пране на килими;

2. Поставяне на автономна фотоволтаична система;

3. Изграждане на паркинг;

4. Озеленяване с дървесна и храстова растителност

 

 

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобщението на интернет страницата в деловодството на община Перущица.

23.08.2022
Документ: