Ръководство

  

Мария Асенова Витанова - Вълканова

Кмет на Община Перущица

 

Мария Витанова - Вълканова е родена на 6-ти септември 1976 година в град Перущица.

Завършила е бакалавърска степен по „Публична администрация” и магистратура по „Финанси”. Работила е в продължение на 11 години в родния си град като секретар на община Перущица.

Там започва да се занимава с проекти. Основно с нейна помощ, като координатор по проект е създадена Местна инициативна група Перущица - Родопи. След одобрението и финансирането на МИГ,  около година е нейн Изпълнителен директор. Като консултант е разработвала стратегии, анализи, програми, проекти и др. Продължава да се занимава с възможностите за получаване на европейско финансиране и като управител на Областен информационен център – Пловдив (в продължение на около една година). След което за период от почти три години е заместник-кмет на община Стамболийски, с ресор европроекти. 

На 03 ноември 2019 г. е избрана за Кмет на община Перущица. 

Най-голямата й цел като кмет е да превърне родния си град Пeрущица в модерен европейски град, по-красив и приятен за живеене!

 

 

Ирина Вихрова Мишева

Заместник-кмет на Община Перущица

 

Ирина Вихрова Мишева е родена на 14.12.1981г. в град Пловдив/

Завършва магистратура „Международен маркетинг“ във Варненски свободен университет. От 2019г. е зам.-кмет на община Перущица.

 

Краснойка Стратева Кушева

Секретар на община Перущица

 

Родена в гр . Хасково на 18.03. 1965г., семейна с едно дете

Образователна квалификация:

2016г - Сертификат № 02457/27.01.2016г на Министерството на финансите  за „Вътрешен одитор в публичния сектор”

2007г. – магистър по икономика ТУ-Варна;

2001г. - курс по европейска интеграция и местна администрация към Институт по европейски изследвания и информация;

2000г. – курс по системи по управление на услугите в общините към Фондация ”Общополезни проекти”.

1989г. – инженер-технолог  ВИХВП - Пловдив;

1983г. – средно образование  ЕСПУ ”Васил Левски” - Хасково;

Служебен и трудов стаж:

От 15.11.2017 - Секретар в община Перущица

2015-2016 - И.Д. Секретар в община Перущица

2013 – 2015 - Директор „Строителство, архитектура, благоустройство, общинска собственост, хуманитарни дейности, европейски проекти” в община Перущица

2007г. - 2013г. – Секретар на Район ”Западен” - Община Пловдив;

2007г. – 2000г. – Началник отдел „Канцелария , АО и ОМП” в Община Пловдив;

2000г. -1997г. – Координатор в ОМК – Пловдив;

1997г. – 1989г. – Технолог в СП”Млечна промишленост”- Пловдив