Решения за откриване на процедура

Заглавие Дата на публикуване
Доставка на горива за автопарка на община Перущица 01.03.2019