Публични покани

Публична покана Дата на публикуване Срок за подаване на оферти Статус на поканата
Публична покана с предмет:Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект „Укрепване на свлачища проявени на общински път PDV1323/ III - 866 / Перущица - Граница общ. ( Перущица - Родопи ) - Скобелево - Чурен“ 14.04.2016 11:30 25.04.2016 17:00 Възложена
Публична покана с предмет „ Периодична доставка на хранителни продукти за Общинско предприятие „Социален патронаж” при Община Перущица за бюджетната 2016 г. 05.01.2016 16:45 14.01.2016 16:30 Възложена
Публична поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на денонощна патрулна дейност с физически сили и патрулен автомобил, с цел денонощна охрана и опазване на обществения ред на територията на Община Перущица за календарната 2016 год” 29.12.2015 12:00 11.01.2016 16:30 Възложена
Публична покана с предмет: Периодична доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение „ Тракийче” 23.12.2015 13:45 07.01.2016 16:30 Възложена
Публична покана с предмет Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите общинско предприятие „Социален патронаж” при община Перущица 14.01.2015 16:00 26.01.2015 16:00 Възложена
Публична покана ID 9037902 с предмет „Строителство на подпорни стени и укрепване на скалния масив над параклис Света Петка /каменна кариера/, местност Свети Никола в зоните на ПИ №290054 и Пи №001351 по КВС на гр. Перущица“ 09.01.2015 17:00 21.01.2015 16:30 Възложена
Публична покана ID 9031546 с предмет, „Интериорно обзавеждане и оборудване за нуждите на проект: Основен ремонт и реставрация на „Картинна галерия – Даново училище”, в три обособени позиции" 30.06.2014 15:00 17.07.2014 17:00 Възложена