Процедури по чл. 20, ал. 3

Заглавие Дата на публикуване Срок за подаване на оферти Статус
"ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ" РАЗДЕЛЕНА НА ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 11.06.2020 25.06.2020 17:00 Приключена
Текущ ремонт на градски парк в УПИ I - зеленина, кв.65 по плана на гр.Перущица от 1989г. 28.05.2020 12.06.2020 17:00 Приключена
Изпълнение на строително - ремонтни работи за текущо поддържане на улици и други пътни съоръжения, разположени на територията на Община Перущица 29.04.2020 18.05.2020 17:00 Възложена
„ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ КЪМ ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА 27.12.2019 10.01.2020 17:00 Прекратена
„Ремонтни дейности по покривна конструкция за обект: „Основен ремонт и благоустрояване на „ИСТОРИЧЕСКА ЦЪРКВА-ПАМЕТНИК” в УПИ II - зеленина, исторически музей, историческа църква - паметник, картинна галерия, ПИ №1018, кв.65 по плана на гр. Перущица от 19 18.12.2019 08.01.2020 17:00 Приключена
Избор на изпълнител за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците на територията на Община Перущица за един експлоатационен период 2019/2020 година 19.11.2019 29.11.2019 17:00 Прекратена
Ремонтни дейности по покривна конструкция за обект: „Основен ремонт и благоустрояване на „ИСТОРИЧЕСКА ЦЪРКВА-ПАМЕТНИК” в УПИ II - зеленина, исторически музей, историческа църква -паметник,картинна галерия, ПИ №1018, кв.65 по плана на гр. Перущица от 1989г 21.10.2019 31.10.2019 17:00 Прекратена
„ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ КЪМ ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА 21.10.2019 31.10.2019 17:00 Прекратена
Ремонтни дейности по покривна конструкция за обект: „Основен ремонт и благоустрояване на „ИСТОРИЧЕСКА ЦЪРКВА-ПАМЕТНИК” в УПИ II - зеленина, исторически музей, историческа църква -паметник,картинна галерия, ПИ №1018, кв.65 по плана на гр. Перущица от 1989г 18.10.2019 28.10.2019 17:00 Прекратена
„ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ КЪМ ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА 09.10.2019 16.10.2019 17:00 Прекратена

Страници