Процедури по чл. 20, ал. 2

Заглавие Дата на публикуване Срок за подаване на оферти Статус
"Строителство и рехабилитация на водопроводна мрежа на гр. Перущица" 15.12.2020 08.01.2021 00:00 Възложена
Строителство и рехабилитация на водопроводна мрежа на гр. Перущица 26.10.2020 18.11.2020 23:45 Прекратена
Строителство и рехабилитация на водопроводна мрежа на гр. Перущица 11.09.2020 05.10.2020 23:45 Прекратена
Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците на територията на Община Перущица за експлоатационен период 2020/2023 година 16.03.2020 10.04.2020 17:00 Прекратена
Първи етап от проект Реконстукция на водопроводна мрежа на гр.Перущица, община Перущица, област Пловдивска. 09.09.2019 09.10.2019 17:00 Възложена
"Подпорна стена по Източния бряг на речното корито на Р.Перущинска (р.Стара), в зоната от УПИ-I зеленина до УПИ-VII-1146 включително, квартал 89 по регулационния план на град Перущица. 03.05.2019 03.06.2019 17:00 Приключена
Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив. 23.04.2019 23.05.2019 15:45 Прекратена
Доставка на употребявани многофункционална комунална машина за метене, измиване, снегопочистване... 26.06.2018 17.07.2018 17:00 Приключена
„Доставка на топъл обяд за обществена трапезария №: 1 в Община Перущица по проект „Предоставяне на топъл обяд на територията на Община Перущица” 31.07.2017 22.08.2017 17:00 Приключена
„Доставка на топъл обяд за обществена трапезария №: 1 в Община Перущица по проект „Предоставяне на топъл обяд на територията на Община Перущица” 16.06.2017 07.07.2017 17:00 Прекратена