Процедури по чл. 20, ал. 1

Заглавие Дата на публикуване Срок за подаване на оферти Статус
"Събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на община Перущица" 11.12.2020 06.01.2020 23:45 Възложена