Проекти на нормативни актове

Наименование Дата на публикуване Статус Документ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане на обществения ред, опазване на общественото имущество, сигурността на гражданите, организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства 17.04.2018 Приета PDF icon Проект
Проект на Отчет на изпълнение на решенията на ОбС-Перущица за период от 31.07.2017г. до 31.12.2017г. 10.04.2018 Приета PDF icon Проект
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на ОП "Социален патронаж" 09.03.2018 Приета Файл Проект
Проект на План за развитие на социалните услуги в Община Перущица за 2019г. 08.03.2018 Приета Файл Проект
Проект на Годишен доклад за изпълнение на ОПР 2014-2020 за 2017г. 20.02.2018 Приета Файл Проект
Проект на Годишен план за младежта за 2018г. 23.01.2018 Приета Файл Проект
Проект на Програма за енергийна ефективност 2017-2020г. на Община Перущица 07.12.2017 Приета PDF icon Проект
Проект на Програма на Община Перущица за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 г. 07.12.2017 Приета Microsoft Office document icon Проект
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогназа за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Перущица 24.11.2017 Приета Microsoft Office document icon Проект
Проект на Наредба за именение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Перущица 15.11.2017 Приета Файл Проект

Страници