Преустановяване на водоподаването във висока зона на гр. Перущица

Уважаеми съграждани,

Поради авария на захранващ кабел на "ЕР ЮГ" е прекъснато ел. захранването на помпена станция "Перущица 2". В тази връзка, Ви уведомяваме, че във висока зона на гр. Перущица ще бъде преустановено водоподаването до отстраняване на аварията.

С уважение,

Екип на Община Перущица

12.10.2021