ПОКАНА ЗА "ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ЗА 2022 ГОДИНА"

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

    На основание чл. 66, ал. 3, т.2 от Закона за местни данъци и такси, каним местната общност на обсъждане на проекта на такса битови отпадъци на Община Перущица за 2022 година.

Дата на провеждане на обсъждането: 15 декември 2021 година (сряда) от 16.00 часа, при спазване мерките за дистанция и брой лица в затворени помещения заради епидемията от COVID 19.

Място на провеждане на обсъждането: В залата на Общински съвет Перущица, ул. „Отец Паисий” № 2.

Дневен ред на обсъждането: Запознаване на присъстващите с основни показатели на проекта на такса битови отпадъци за 2022 година и обсъждане на проекта.

В секция Бюджет е публикуван проекта на таксата с мотивите към нея.

Становища могат да се предоставят в деловодството на Община Перущица, ул. „Отец Паисий” № 2 в работни дни от 8.00 до 17.00 часа или на имейл адрес: obshtina@perushtitsa.egov.bg .

15.11.2021