Пею Нихтианов Долев

Удостоен посмъртно със звание „Почетен гражданин на Перущица” с решение № 63 на Общински съвет , протокол № 5/20.05.2011 г.

Роден е на 16.02.1911 г. Баща му Нихтиан Долев е кмет на Перущица от 1918 до 1920 год.  Учи в Перущица и в Пловдив. Възхищава се от историята на родното си селище. Твори  по темата „Перущица”. Автор е на „Марша на тютюнопроизводителите” в България.  Член е на  обединението на тютюнопроизводителите им, съпричастен е с техните проблеми. Издава : 

1933 г. – стихосбирката „Палещи искри”;

1935 г. – стихосбирките – „Молитви към майката” и „17 лирични стихотворения”;

1937 г. -  циклите „Утро над света”; „Песен за зората”;

1938 г. – „Спасяването на Папанинци”; „Иде!”;

1939 г. – драмата „Перущенска епопея”; драматическата поема „Лъчезарният Орфей”;    

1940 – 1942 г. -  „Моята Перущица” -  цикъл поеми и балади ;

1946- 1949 – „Поема за Фантето”; „Поема за Таш Боаз” и други.

Умира през 1958 година.