Обществени поръчки

Обект на поръчката Дата на публикуване Срок за подаване на оферти Статус на поръчката
Изпълнение на допълнителни строително монтажни работи, възникнали поради непредвидени обстоятелства на обект: Основен ремонт и реконструкция на покрив и поддпокривно пространство на Културен дом, Перущица. 17.07.2015 28.07.2015 17:00 Възложена
Подготовка за кандидатстване по проекти с европейско финансиране на Община Перущица 28.05.2015 25.06.2015 17:00 Възложена
Извършване на СМР по проект „Изграждане на зона за спорт, включваща мулти-функционално игрище и фитнес на открито“ 22.04.2015 20.05.2015 17:00 Възложена
Открита процедра №00448-2015-0003 с предмет Извършване на СМР по проект “Основен ремонт и реконструкция на покрив и подпокривно пространство на Културен дом“ 31.03.2015 28.04.2015 17:00 Възложена
Открита процедра №00448-2015-0002 с предмет "Изготвяне на инвестиционни проекти за общински пътища на територията на община Перущица и упражняване на авторски надзор" 17.03.2015 14.04.2015 17:00 Възложена
Открита процедура №00448-2015-0001 с предмет "Рехабилитация на детска площадка, доставка и монтаж на нови съоръжения за игра и отдих" 17.02.2015 17.03.2015 16:00 Възложена
Открита процедура № 00448-2014-0003 с предмет "Доставка и монтаж на съоръжения и спортно оборудване за обект „Изграждане на мултифункционална спортна зала гр. Перущица“ 03.11.2014 15.12.2014 16:30 Възложена
Открита процедура № 00448-2014-0002 с предмет: "Изработване на проект за Общ устройствен план (ОУПО) на Община Перущица" 10.09.2014 09.10.2014 16:30 Възложена