Нормативна база

Действащи наредби в община Перущица:

 

         Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Перущица