Новини

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
01.07.2021

    Уважаеми земеделски стопани,

    собствениците на земеделски земи декларират в общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите формата на стопанисване и начина на трайно ползване на всеки от имотите. В случай че собствениците не желаят имотите им или някои от тях да се включват в масиви за ползване, те изрично посочват това обстоятелство в декларацията по чл. 69 от ЗСПЗЗ.

Важна информация за насрочените избори за народни представители на 11 юли 2021г.
25.06.2021

Във връзка с изборите за народни представители на 11 юли 2021г., Ви информираме, че на 26.06.2021г. /събота/ изтича срокът, съгласно Изборния кодекс за подаване на следните заявления:

- подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;

- подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес;

Уведомление за инвестиционно намерение "Изграждане на два броя кладенци" поземлени имоти с идентификатори 55909.30.356 и 55909.30.357, гр. Перущица
24.06.2021

Уведомяваме всички граждани за постъпило в РИОСВ-Пловдив уведомление за ИП: "Изграждане на два броя тръбни краденци" в поземлени имоти с идентификатори 55909.30.356 за ТК 1 и 55909.30.357 за ТК 2, землище на гр. Перущица

възложител: Светослав Стефанов Луканов

Лице за контакт: инж. Тодор Васев

Становища и мнения могат да се депозират в деловодството на община Перущица в работен ден от 8:00 до 17:00 ч. или на електронна поща:perushtitsa_ob@abv.bg

Съобщение за одобряване на проект за: Изменение на ПУП-ПРЗ, гр. Перущица, община Перущица
24.06.2021
Обява за свободно работно място за длъжността „Директор” на ОП „Благоустрояване, спорт и социални дейности” при Община Перущица
16.06.2021

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

гр. Перущица, ул. ”Отец Паисий” № 2; тел: 03143/27-86, факс: 03143/22-53

e-mail: perushtitsa_ob@abv.bg, www.perushtitsa.bg

 

О Б Я В Л Е Н И Е:

Обява за свободно работно място за длъжността „Счетоводител” в ОП „Благоустрояване, спорт и социални дейности” при Община Перущица
16.06.2021

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

гр. Перущица, ул. ”Отец Паисий” № 2; тел: 03143/27-86, факс: 03143/22-53

e-mail: perushtitsa_ob@abv.bg, www.perushtitsa.bg

 

О Б Я В Л Е Н И Е:

Национална кампания на Агенцията по заетостта ще подкрепя туризма
07.06.2021

 ПРЕСЦЕНТЪР - АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

01.06.2021 г.

Национална кампания на Агенцията по заетостта ще подкрепя туризма

Нарушено водоподаване в гр. Перущица на 02.06.2021г.
02.06.2021

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че поради разкопаване от "ВиК" в Централния парк на града, днес 02.06.2021г. (сряда) в целия град временно ще бъде спряно водоподаването. По информация на "ВиК", аварията ще бъде отстранена най-късно до 16ч.

Дружеството се извинява за причиненото Ви временно неудобство.

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТЕТО - 1 ЮНИ
28.05.2021

 

Община Перущица и НЧ „Просвета-1862“ Ви каним да отпразнуваме заедно деня на детето - 1 юни.

За всички деца сме подготвили много забавления, интересни игри, изненади и награди.

Съобщение - Препис за издадена Заповед №126/23.04.2021г. на Кмета на община Перущица за възстановяване на имоти
28.05.2021

ДО
Г-ЖА ПАВЛИНКА ВЛАШЕВА
Г-ЖА КАТЕРИНА ИВАНОВА
Г-Н ИВАН ГЕОРГОВ

НАСЛЕДНИЦИ НА ВЛАСЮ ГЕНОВ

Страници