Новини

Съобщение по чл. 32 от ДОПК
29.07.2021

ДО
ЦВЕТАНКА СЛАВЕ КЪТЕВА

Съобщение по чл. 32 от ДОПК
28.07.2021

ДО
ПЕТЯ ГИЧЕВА ЯНКОВА-АНКИНА
АНТОН ФЕОДОРОВ АНКИН

Съобщение по чл. 32 от ДОПК
28.07.2021

ДО
НАДЕЖДА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

Съобщение по чл. 32 от ДОПК
28.07.2021

ДО
ДРАГАН ИВАНОВ ДАНЕВ
НАТАША ИВАНОВА БОЯДЖИЕВА

ОП „Благоустрояване, спорт и социални дейности” при Община Перущица обявява работно място за длъжността „Работник благоустрояване”
28.07.2021

О Б Я В Л Е Н И Е:

ОП „Благоустрояване, спорт и социални дейности” при Община Перущица обявява работно място

за длъжността „Работник благоустрояване”

 

Области на дейност – благоустрояване на територията на общината

Преки задължения:

● текуща поддръжка и ремонт на техническата инфраструктура и други общински имоти;

Съобщение по чл. 32 от ДОПК
28.07.2021

ДО
НАДЕЖДА ДИМИТРОВА БОГОЕВА

Съобщение по чл. 32 от ДОПК
28.07.2021

ДО
СТОЯН АСЕНОВ ГАШАРОВ
ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА ГАШАРОВА

БЕЗВЪЗМЕЗДНО КРЪВОДАРЯВАНЕ
27.07.2021

  УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

    На 17 август 2021г. от 09:00ч. до 12:30ч. пред Младежки дом - Перущица ще се проведе акция за безвъзмездно кръводаряване от Районен център за трансфузионна хематология-Пловдив. Екипът на центъра ще бъде с мобилен кабинет за кръводаряване. 

Приканваме Ви да вземете участие в Акцията под мотото: „ДАРЕТЕ КРЪВ, ПОДАРЕТЕ ЖИВОТ“.

Решение № ПВ-ЕО-33/2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
26.07.2021
Заповед №3/20.07.2021г. за допълване на Разрешение за строеж 11/01.06.2021г., издадени от Гл. архитект на Община Перущица за обект: "Пенсионерски клуб в УПИ VIII - общ. обсл. дейност и КОО, кв. 65 по РП гр. Перущица, област Пловдив"
26.07.2021

Страници