Новини

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРАДИЦИОННИЯ ОБИЧАЙ "КЪПАНКИ"
20.01.2022
СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ОТ 01.07.2021Г.
12.01.2022
КОНСТАТИВЕН АКТ №4 / 01.12.2021г.
11.01.2022
УВЕДОМЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД ЗА 2022Г.
10.01.2022

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба № 3 за извършване на технически  преглади на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника община Перущица публикува график за месец февруари 2022г., по който ще се извършват техническите прегледи на територията на общината.

УЧАСТИЕ В УНИКАЛНИЯ ПЕРУЩИНСКИ ОБИЧАЙ "КЪПАНКИ"
05.01.2022

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА КАНИ МЪЖЕТЕ, СКЛЮЧИЛИ ГРАЖДАНСКИ БРАК ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА 2021 ГОДИНА, ДА ЗАЯВЯТ УЧАСТИЕТО СИ В УНИКАЛНИЯ ПЕРУЩИНСКИ ОБИЧАЙ "КЪПАНКИ" В СРОК ДО 12.01.2022г.

Заповед № 310/01.11.2021г. за ПИ 703.17, местност "Язовира"
31.12.2021
Служебно съобщение за издадена Заповед №331/23.11.2021г. на Кмета на Община Перущица за възстановяване на имоти по параграф 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ в землището на гр. Перущица
29.12.2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
20.12.2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    Във връзка с ДДС №06/30.11.2021 г. относно годишното приключване на банковите сметки на бюджетните организации за 2021 г., Ви уведомяваме, че обслужването на клиенти за плащания на местни данъци и такси ще се извършва на касата в община Перущица до 12,00 часа на 23.12.2021 г. /четвъртък/.

Нарушено водоподаване във висока зона на град Перущица на 09.12.2021г.
09.12.2021

      Уважаеми съграждани,

    Уведомяваме Ви за получена информация от "ВиК" Пловдив, че поради възникнали аварии на водопроводната мрежа на ул. "Петър Бонев" и ул. "Драган Манчев", ще бъде преустановено водоподаването във висока зона на града до отстраняване на авариите.

Нарушено водоподаване във висока зона на град Перущица на 08.12.2021 г.
08.12.2021

     Уважаеми съграждани,

   Уведомяваме Ви за получена информация от "ВиК" Пловдив, че поради възникнала авария на водопроводната мрежа на ул. "Александър Стамболийски", ще бъде преустановено водоподаването във висока зона на града до отстраняване на аварията.

От дружеството се извиняват за причиненото Ви неудобство!

С уважение,

Страници