Контакти

Телефонна централа: 03143/27-86; Факс: 03143/22-53, e-mail:   obshtina@perushtitsa.egov.bg

 

Телефон на Местни данъци и такси и Деловодство: 03143/22-52, 0888/ 49 69 54

 

Адрес на общинската администрация:  Гр. Перущица, п.к. 4225, ул. „Отец Паисий” №2 

Работно време:              Фронт офис   - от 8 до 17 часа (без почивка)   

 

№ имейлДлъжност Име, фамилияЕтаж/ стаяТелефонМобилен телефон
РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
1.К М Е ТМария Витанова - ВълкановаІІІ / 103143/2786
2.Зам.-кметКостадин ТоновІІІ /3Вътр. 103
3.Зам.-кметИрина МишеваIII/2Вътр. 1150886/741237
4.Секретаринж. Краснойка КушеваІІІ /4Вътр.1040878/258855
5.Финансов контрольорШенка РупчеваІІІ/10Вътр. 1080884/496039
ДИРЕКЦИЯ ”БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ, АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”
1.Директор на дирекцияМагдалена БожковаІІІ / 4Вътр. 1040889/791779
2.ЮрисконсултАнгел ГеговІІІ/ 11Вътр. 1090882/946208
3. Главен експерт ФСДНиколина БогоеваІІІ / 6Вътр. 1060878/258856
4. Главен специалист счетоводствоКалина ТасковаІІІ / 6Вътр. 106
5.Главен специалист касиерРадост КършалиеваІ 03143/2252 0888/496954
6.Главен специалист Местни данъци и таксиСтефка КъневаІ 03143/2252 0888/496954
7.Главен експерт ТРЗ и ЗРТаня АнтоноваІІІ / 9Вътр. 105
8.Главен специалист осигуряване събиране по данъчни вземания по ЗМДТЛюбомира ЕневаІІІ/9Вътр. 105
9.Главен специалист деловодителЛилия ТенчеваІ 03143/2252
10. Главен специалист Гражданска регистрация и административно обслужванеЛидия ПановаІІІ / 2Вътр. 1070884/447884
11.Главен специалист АОРадостина ЗвездоваІІІ / 103143/27860877/259059
ДИРЕКЦИЯ ”СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА, БЛАГОУСТРОЙСТВО, ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ, Европейски проекти”
1. Директор на дирекцияСветла КирчеваІІІ/11Вътр. 1090882/946331
2.Главен архитектАрх. Цветанка ИлиеваІІІ/5Вътр. 110
3. Главен инженер Анастасия Мундева-БакаловаІІІ/5Вътр. 1100879/552881
4.Специалист Анна ДаскаловаIII/5Вътр. 1100884/496033
5.Главен специалист Строителство сгради и контролЕлеонора КойнареваIII/5Вътр.110
6.
7.Главен специалист управление и разпореждане с общинска собственостЖана СтояноваІІІ/5Вътр. 1100884/496032
8. Главен специалист ЕиЗ и техническо обслужване ОбСВиолета КосеваІІІ/10Вътр. 1080884/496025
9.
10.Главен специалист Връзки с общественосттаИва АтанасоваІІІ/11Вътр. 109
11.Главен специалист ХДСтоянка ТодорчеваІІІ/10Вътр. 1080882/946050
12.Главен специалист ОМП и СИЙордан КръстеновІІІ/2Вътр. 1070882/064670
13. Домакин-куриерВилия ТошковаІ 03143/2252 0888/496954
Отбранително-мобилизационна подготовка Денонощна охранаІ03143/2391