Избори за общински съветници и кметове 2015 година

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ПЕРУЩИЦА
Адрес : гр. Перущица, ул. „Отец Паисий“№2, ет. 3 стая 14;
Телефон/ факс: 03143 2252; 0878019883;
Email: oik1640@cik.bg
Website: oik1640.cik.bg

 

 

СЪОБЩЕНИЯ

Информация от МВР за български граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражняват правото си на гласт в изборния ден 25.10.2015г.

Уведомление за организационни мерки за улеснение гласуването на избиратели с увредено зрение и със затруднение в придвижването

Гласуване на хора с увреждане - местни избори и национален референдум 2015г.

Бюлетина и начин на гласуване - национален референдум 2015г.

Бюлетина и начин на гласуване - местни избори 2015г.

Информационна брошура - национален референдум 2015г.

Информационна брошура - местни избори 2015г.

 

 

Съобщение - покана до парламентарно представени партии и коалиции и партиите и коалициите, които имит избрани с техни кандидатски листи членове на ЕП от РБ но не са парламентарно представени  за състава на ПСИК

Информационен лист за национален референдум на 25.10.2015

Проверка адреса на избирателната секция за гласуване

 

Съобщение за гражданите на община Перущица, пребиваващи в чужбина - 17 февруари 2015 г.

Съобщение - покана до парламентарно представените партии и коалиции и партии и коалиции, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на ЕП от РБ, но не са парламентарно представени за участие в провеждане на консултации за съставите на ОИК за предстоящите избори за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.

Съобщение - покана до парламентарно представени партии и коалиции, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на ЕП от РБ, но не са парламентарно представени за участие в провеждане на консултации за съставите на СИК за предстоящите избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015г.

 

СПИСЪЦИ  

Списък на заличените лица за гласуване на втори тур за кмет на община на 01.11.2015г.

Списък на заличените лица за гласуване в избори за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.

Списък на заличените лица за гласуване за национален референдум на 25.10.2015г.

Избирателни списъци част 2 за гласуване в избори за общински съветници и кметове на 25.10.2015

Избирателни списъци част 1 за гласуване в избори за общински съветници и икметове на 25.10.2015

Избирателни списъци за гласуване за национален референдум на 25.10.2015г

РЕШЕНИЯ 

Централна избирателна комисия -РЕШЕНИЕ№ 1482-МИ София, 19.05.2015 относно:Изискването към избирателите и към кандидатите за общински съветници и за кметове „да са живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място“ като условие за упражняване право на глас и наличие на право за кандидатиране в изборите за общински съветници и кметове

Протокол в изпълнение на извършените адресни регистрации в периода 01.07.2014 - 30.04.2015 съгласно изискванията на параграф 16 от ЗИД на ЗГР  

 

ЗАПОВЕДИ

заповед касаеща провеждането на втори тур на местни избори 2015г.

Заповед за забрана на масови прояви на открито

Заповед за образуване на подвижна избирателна секция

Заповед за поставяне на агитационни материали

Заповед за номерация, обхват и адрес на избирателни секции

 Заподед за определяне на места за обявяване на избирателни секции