Избори за Народно събрание - 26 март 2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

  Съобщение - покана за провеждане на консултации за съставите на СИК за избори за Народно събрание на 26.03.2017г.

 Съобщение за сайт за справки в избирателни списъци-

Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.

 

Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

 Чрез сайта може:

 -Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.
 -Да се подаде искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации.
 -Да се регистрира удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.
 -Да се информирате за секциите и местата на гласуване.

 Активиран е служебния достъп на сайта, откъдето общинските администрации могат да извършват:
 -Служебни справки в избирателните списъци
 -Обработване на постъпили Искания за гласуване по настоящ адрес
 -Регистриране на издадени Удостоверения за гласуване на друго място

 

СПИСЪЦИ

Списък на заличените лица

 Избирателни списъци за публикуване за избори за Народно събрание на 26.03.2017г.

 

ЗАПОВЕДИ

Заповед за забрана на провеждане на масови прояви

Заповед за определяне на секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването

Заповед за образуванеи и утвърждаване номерация, обхват и адрес на избирателни секции

 Заповед за определяне места за обявяване на избирателните списъци

 Заповед за определяне на места за поставяне на агитационни материали при провеждане на избори за Народно събрание на 26.03.2017

РЕШЕНИЯ