Избори за Европейски парламент - 26 май 2019 г.

СЪОБЩЕНИЯ

 Съобщение за провеждане на консултации за съставите на СИК съгласно чл.91 от ИК и решения на ЦИК

 Съобщения от ЦИК https://www.cik.bg/

 Видиоклипове:  Разяснителна кампания на ЦИК за предстоящите избори за Европейски парламент на 26.05.2019

https://www.cik.bg/bg/ep2019/campaign/video

 

Списък на заличените лица по чл.39 ал.1 от ИК

 

 

Обучението на СИК от РИК-17 на територията на община Перущица ще се проведе на 20.05.2019г. –понеделник от 17.30ч. в заседателна зала на ОбС-Перущица

СПИСЪЦИ

 Предварителни избирателни списъци за публикуване -част I

 

ЗАПОВЕДИ

Заповед №127/22.04.2019 за секция и мероприятия за избиратели с увреждания

Заповед №126/22.04.2019г места за поставяне на агитационни материали

 Заповед №104/01.04.2019г. за избирателни секции на територията на общината, тяхната номерация, обхват и адрес.

 Заповед №105/04.04.2019г. за определяне места за обявяване на избирателни списъци и заповед №106/04.04.2019 за публикуване на избирателни списъци

РЕШЕНИЯ