Избори за Европейски парламент 2014 година

Дата на провеждане на изборите  - 25 май 2014 година

 

Мерки за улесняване гласуването на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

 

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за обучение на СИК на територията на община Перущица

Съобщение за извънредно работно време на администрацията

Съобщение- Покана за провеждане на консултация за състав на ПСИК

Съобщение - Покана за участие в провеждане на консултациите за съставите на СИК 

 

ЗАПОВЕДИ

Заповед за обществен ред и сигурност в изборния ден

Заповед №89/17.04.2014 за избирателна секция за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването 

Заповед № 90/17.04.2014 за определяне места за поставяне на агитационни материали

Заповед за избирателни секции 

 

СПИСЪЦИ

Избирателни списъци за избори за Европейски парламент

Списък на заличени лица от избирателните списъци 

 

Решение на ЦИК за утвърждаване на образци на изрборни книжа

 

Европейския парламент близо до теб (информационна брошура)