Заседание на комисия по чл.37В, ал.1 от ЗСПЗЗ за землището на гр.Перущица.