Публичен регистър на декларации по чл.35 ал. 1 т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ

Трите имена на служителя Входящ номер Длъжност Вид декларация
Анастасия Мундева-Бакалова 11/02.01.2019 главен инженер PDF icon чл. 35 ал. 1 т. 1
Анастасия Мундева-Бакалова 3/08.06.2018 главен инженер PDF icon чл. 35 ал. 1 т. 1
Ангел Гегов 30/08.09.2020 юрисконсулт PDF icon декл. чл. 35 ал.1 т.1
Ангел Левашки 10/27.11.2018 юрисконсулт PDF icon чл. 35 ал. 1 т. 1
Анна Даскалова 28/11.02.2020 специалист PDF icon Анна Даскалова.pdf
Атанаска Начева № 20/19.09.2019 Директор ДГ "Радост" PDF icon чл.35, ал.1, т.1 Атанаска Начева.pdf
Величка Делева 16/20.05.2019 гл. експерт Приходи PDF icon декл. чл. 35 ал.1 т. 1 от ЗПКОНПИ
Даяна Балъмова № 29/19.02.2020 счетоводител PDF icon декл. чл. 35 ал. 1 т. 1
Екатерина Бабакова 4/31.07.2018 старши счетоводител PDF icon чл.35 ал. 1 т. 1
Ива Атанасова 22/11.11.2019 гл. експерт ЕП PDF icon Ива Атанасова.pdf
Иван Муров зз/05.02.2021 гл. експ. ЕП PDF icon ДЕКЛАРАЦИЯ №33.pdf
Иван Янев 7/18.09.2018 зам. Кмет PDF icon чл. 35 ал. 1 т. 1
Иван Янев 9/16.10.2018 зам. Кмет PDF icon чл. 35 ал. 1 т. 3
Иванка Маринова № 31/07.01.2021 Директор ДГ Радост PDF icon Иванка Маринова.pdf
Ирина Мишева № 25/29.11.2019 зам. кмет PDF icon Ирина Мишева.pdf
Йоана Сокерова №14/26.02.2019 специалист ЕП PDF icon Йоана Сокерова.pdf
Йордан Кръстенов № 23/14.11.2019 главен експ. Сигурност на информацията PDF icon йордан кръстенов.pdf
Йордан Начев № 27/02.12.2019 гл. специалист строителство PDF icon Йордан Начев.pdf
Калина Таскова №21/01.11.2019 старши счетоводител PDF icon Калина Таскова.pdf
Костадин Тонов № 24/14.11.2019 Зам.кмет PDF icon декл. чл. 35 ал. 1 т.1 от ЗПКОНПИ
Кристина Косева 1/16.03.2018 гл. експерт ЕП PDF icon чл. 35 ал. 1 т. 1
Лилия Тенчева 19/11.07.2019 специалист ККТООбС PDF icon декл. Лилия Тенчева.pdf
Любомира Енева 2/15.05.2018 гл. експерт Стопански дейности PDF icon чл. 35 ал. 1 т. 1
Мария Джингарова № 32/07.01.2021 Директор ДГ Тракийче PDF icon декл. чл. 35 ал.1 т.1
Мария Димитрова 5/05.09.2018 специалист ЕП PDF icon чл. 35 ал. 1 т. 1
Милан Ганев 11/03.12.2018 гл. експерт Хуманитарни дейности PDF icon чл. 35 ал. 1 т. 1
Милена Папазова 15/22.04.2019 гл. експерт Приходи PDF icon чл. 35 ал. 1 т. 1.pdf
Паулина Михова 6/17.09.2018 гл. спец. кмет и обсл. ОбС PDF icon чл. 35 ал. 1 т. 1
Радка Маршавелска № 18/11.06.2019 гл. експерт Хуманитарни дейности PDF icon декл. чл. 35 ал. 1 т.1 от ЗПКОНПИ
Радка Маршавелска 60/10.07.2019 гл. експерт Хуманитарни дейности PDF icon Радка Маршавелска.pdf

Страници