Върнати Решения от 2017 година

Писмо от Областен управител Дата на писмо Документи
Връщане за ново обсъждане на Решение № 73, взето с Протокол № 15 от 18.12.2017г. 21.12.2017 PDF icon писмо
Връщане за ново обсъждане на Решение № 39, взето с Протокол № 9 от 31.07.2017г. 08.08.2017 PDF icon писмо
Връщане за ново обсъждане на Решение № 31, взето с Протокол № 5 от 29.05.2017г. 09.06.2017 PDF icon писмо