Владимир Александрович Вановски

Удостоен със звание „Почетен гражданин на Перущица” с решение на кметство Перущица на  09.09.1984 г.

Роден  е през 1922 г. в гр. Кишинев, Република Молдова, СССР. Офицер от Съветската армия. Участник е във Великата отечествена война на Съветските народи 1941 – 45 г. Първи представител на антифашистката коалиция и на Контролната комисия на 10.09.1944 г. в Перущица. 

Починал  през 1990 г.