Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти


 

Мерки за превенция относно заболяването COVID-19

Новини

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за собствениците на земеделски земи
01.07.2020
Уважаеми земеделски стопани, собствениците на земеделски земи декларират в общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите формата на стопанисване и начина на трайно ползване на...
Заповед на Кмета №246/29.06.2020г. относно ЗАБРАНЯВАНЕ ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства и други в община Перущица
29.06.2020
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА „РОДОПИ” ВИ УВЕДОМЯВА:
29.06.2020
ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ – НЯМА ДА ИМА ИЗНЕСЕНО РАБОТНО МЯСТО В ГР.ПЕРУЩИЦА НА 09 И 10 ЮЛИ 2020 ГОДИНА. СЛЕДВАЩИТЕ ДАТИ ПО ГРАФИК СА 06 И 07 АВГУСТ 2020 ГОДИНА...
О Б Я В Л Е Н И Е !!!
22.06.2020
Община Перущица обявява работно място за длъжността: ЮРИСКОНСУЛТ Основни области на дейност на длъжността: Длъжността "Юрисконсулт" е свързана с осъществяването на процесуално...
Решение № 09-ДО-945-03 от 12.06.2020г.
17.06.2020
На основание чл. 76, ал.02 от Закона за управление на отпадъците РИОСВ-Пловдив уведомява за издадено по реда на чл.73, ал. 4, във връзка с ал. 1, т. 3 от същия закон Решение № 09-ДО-945-03 от 12...
Община Перущица зарадва най-малките жители на града с подаръци, по случай Международния ден на детето - 1 юни
04.06.2020
Община Перущица зарадва най-малките жители на града с подаръци, по случай Международния ден на детето - 1 юни. Поради обявената извънредна епидемиологична обстановка официалното честване на празника...
ОБЯВЛЕНИЕ!!!
01.06.2020
Община Перущица , в качеството на конкретен бенефициент по Проект BG05M9OP001-2.101 – 0166 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Перущица“ по Процедура BG05M9OP001-2.101...
Община Перущица обявява работно място за длъжността „Главен специалист строителство”
01.06.2020
Основна цел на длъжността: • Ефективно провеждане политиката на община Перущица; • Отговаря за строителството на обекти на територията на община Перущица Области на дейност – устройство на...
Община Перущица обявява работно място за длъжността: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ДЕТСКИ ЯСЛИ в дейност ”ДЕТСКИ ЯСЛИ”
01.06.2020
Основни области на дейност на длъжността: 1. Организиране и провеждане на рационален дневен режим, съобразен с възрастовите и психологически особености на децата в групата; 2. Осигуряване на...
Община Перущица обявява работно място за длъжността: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ЗДРАВЕН КАБИНЕТ в дейност ”ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”
01.06.2020
Основни области на дейност на длъжността: 1. Оказва първа долекарска помощ при спешни състояния до пристигане на екип на център по спешна медицинска помощ; 2. Организира и провежда профилактични...