Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти


    

Мерки за превенция относно заболяването COVID-19

Новини

Заповеди за новообразувани имоти в местност "Панов връх"
15.04.2021
Заповед № 103/13.04.2021г
14.04.2021
        Относно предприемане на превантивни мерки за предотвратяване възникването на пожари, ограничаване на тяхното развитие и разпространение, осигуряване на условия за...
Служебно съобщение
01.04.2021
"Основен ремонт, преустройство и смяна на предназначението в "Домашен социален патронаж" на част от кухненски блок, находящ се на първи етаж в ОУ "Петър Бонев", гр. Перущица
Служебно съобщение
31.03.2021
Относно Заповеди на Кмета на община Перущица за възстановяване на имоти по Параграф 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ в землището на община Перущица.
Решение за дейности с отпадъци
29.03.2021
На основание чл. 71, ал.1 във връзка с чл.35, ал.1,т.1 от Закона за управление на отпадъците.
СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ
26.03.2021
Обществено обсъждане на Проект на общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Перущица 2021-2024г.
22.03.2021
На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове каним местната общност на обществено обсъждане на "Проект на общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на...
Съобщение за инвестиционно намерение
22.03.2021
Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Уведомление за инвестиционно намерение "Създаване на лозов масив в землището на гр. Перущица, изграждане на подпорна конструкция и система за капково напояване"
12.03.2021
СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА До заинтересованите лица и общественост Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...
Сирни Заговезни
12.03.2021
Един от най-интересните обичаи на Сирница е обичаят „хамкане“, при който на червен конец се завързва парче халва или сварено яйце, което някой трябва да улови с уста. Успелите ги очаква здраве и...