Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти


    

Мерки за превенция относно заболяването COVID-19

Следете актуалната информация тук. 


Уважаеми граждани, гости, ползватели на услуги и информация от общината, информираме Ви, че считано от 01.09.2021г. официалната електронна поща на община Перущица за кореспонденция е: 
obshtina@perushtitsa.egov.bg

Новини

Община Перущица обявява работно място за длъжността: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ДЕТСКИ ЯСЛИ в дейност ”ДЕТСКИ ЯСЛИ”
25.05.2022
Основни области на дейност на длъжността: 1. Организиране и провеждане на рационален дневен режим, съобразен с възрастовите и психологически особености на децата в групата; 2. Осигуряване на...
ИЗВЪРШВАНЕ НА ДДД ОБРАБОТКИ
23.05.2022
Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че съгласно Договор за услуга с ОП "Дезинфекционна станция - Пловдив" на 25.05.2022г./сряда/ от 19.30 часа ще се извърши дезакаризация срещу кърлежи на тревните...
Нарушено водоподаване във висока зона на гр. Перущица на 20.05.2022 г.
20.05.2022
   Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви за получена информация от ВиК Пловдив, че поради възникнала авария на помпена станция "Перущица-2", във висока зона ще бъде преустановено...
ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА - 23 МАЙ 2022 Г. - ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА
19.05.2022
Заповед № РД-20-102/13.05.2022г. на Областен управител на Област Пловдив относно 2-ри юни 2022г.
19.05.2022
Заповед № РД-20-102/13.05.2022 г. на Областен управител на Област Пловдив, касаеща "2-ри юни - ден на Ботев и загиналите за свободата на България, чиято памет се почита с вой на сирени" и провеждане...
ОБЯВЯВАНЕ НА ПУП - ПРЗ НА ЧАСТ ОТ КВ.44 ПО ПРЗ НА ГР.ПЕРУЩИЦА
19.05.2022
Община Перущица приема заявления от желаещи да получават "Топъл обяд"
17.05.2022
АРТ ФЕСТИВАЛ - 14 МАЙ 2022 Г.
13.05.2022
Обява за провеждане на процедура за кандидатстване на работодатели по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)
13.05.2022
ДОПУСКАНЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП - ПРЗ, НА ЧАСТ ОТ КВ.24, УПИ XVIII - 404 ПО ПРЗ НА ГР. ПЕРУЩИЦА
11.05.2022