Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти


    

Мерки за превенция относно заболяването COVID-19

Новини

Съобщение по чл. 32 от ДОПК
29.07.2021
ДО АНГЕЛ АТАНАСОВ ТЕОДОСИЕВ
Съобщение по чл. 32 от ДОПК
29.07.2021
ДО ЦВЕТАНКА СЛАВЕ КЪТЕВА
Съобщение по чл. 32 от ДОПК
28.07.2021
ДО ПЕТЯ ГИЧЕВА ЯНКОВА-АНКИНА АНТОН ФЕОДОРОВ АНКИН
Съобщение по чл. 32 от ДОПК
28.07.2021
ДО НАДЕЖДА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
Съобщение по чл. 32 от ДОПК
28.07.2021
ДО ДРАГАН ИВАНОВ ДАНЕВ НАТАША ИВАНОВА БОЯДЖИЕВА
ОП „Благоустрояване, спорт и социални дейности” при Община Перущица обявява работно място за длъжността „Работник благоустрояване”
28.07.2021
О Б Я В Л Е Н И Е: ОП „Благоустрояване, спорт и социални дейности” при Община Перущица обявява работно място за длъжността „Работник благоустрояване”   Области на дейност – благоустрояване...
Съобщение по чл. 32 от ДОПК
28.07.2021
ДО НАДЕЖДА ДИМИТРОВА БОГОЕВА
Съобщение по чл. 32 от ДОПК
28.07.2021
ДО СТОЯН АСЕНОВ ГАШАРОВ ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА ГАШАРОВА
БЕЗВЪЗМЕЗДНО КРЪВОДАРЯВАНЕ
27.07.2021
  УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА,      На 17 август 2021г. от 09:00ч. до 12:30ч. пред Младежки дом - Перущица ще се проведе акция за безвъзмездно кръводаряване от Районен...
Заповед №3/20.07.2021г. за допълване на Разрешение за строеж 11/01.06.2021г., издадени от Гл. архитект на Община Перущица за обект: "Пенсионерски клуб в УПИ VIII - общ. обсл. дейност и КОО, кв. 65 по РП гр. Перущица, област Пловдив"
26.07.2021