Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти


    

Мерки за превенция относно заболяването COVID-19

Следете актуалната информация тук. 


Уважаеми граждани, гости, ползватели на услуги и информация от общината, информираме Ви, че считано от 01.09.2021г. официалната електронна поща на община Перущица за кореспонденция е: 
obshtina@perushtitsa.egov.bg

Новини

Заседание на комисия по чл.37В, ал.1 от ЗСПЗЗ за землището на гр.Перущица.
15.08.2022
Нарушено водоподаване на 09.08.2022 г. във висока зона на гр. Перущица
09.08.2022
Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви за получена информация от "ВиК" Пловдив, че поради възникнала авария на бул. "Димитър Гичев", ще бъде преустановено водоподаването във високата зона на града,...
ЗАПОВЕД № 156/02.06.2022Г. ЗА ПИ 704.28 МЕСТНОСТ "ПАМЕТНИКА-ИЗТОК"
09.08.2022
Нарушено водоподаване на 08.08.2022 г. във висока зона на гр. Перущица
08.08.2022
​Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви за получена информация от "ВиК" Пловдив, че поради възникнала авария на помпен агрегат на 07.08.2022г., ще бъде преустановено водоподаването във високата зона...
ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ В ЗЕМЛИЩЕ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ЗА 2022-2023Г
05.08.2022
Мерки за превенция относно заболяването COVID-19
04.08.2022
3аповед № РД-01-586/28.07.2022 г. за изменение и допълнение на заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Пловдив. В сила от 01.08.2022 г.
Заповеди на Министъра на земеделието и храните
02.08.2022
З забрана на земеделските стопани да извършват косене на трева през периода от 25 юли 2022г. до 7 август 2022г
РЕШЕНИЕ № 09-ДО-1179-00 ОТ 25.07.2022Г ОТ РИОСВ - ПЛОВДИВ
02.08.2022
ЗАПОВЕД № РД-01-586/28.07.2022Г. НА ДИРЕКТОРА НА РЗИ - ПЛОВДИВ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ
29.07.2022
ЗАПОВЕД № 221/22.07.2022Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП-ПРЗ ГР. ПЕРУЩИЦА
29.07.2022