Програми

Програми, в които община Перущица участва:

 

Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г.