Творческа работилница „Можем”

Проектът "Не/познатите в Перущица” се разработва от Община Перущица в партньорство с НЧ "Просвета - 1862" и Сдружение на и за хора с увреждания "НАДЕЖДА“.  

На 1 септември тази година ще се проведе и творческа работилница под мотото „Можем”. С това ще бъде даден старт на творческа работилница с  представители на хората в неравностойно положение от Сдружение на и за хора с увреждания "Надежда”.

В целевата група на проекта попадат граждани на Перущица от всички възрастови групи, които по различни причини са отдалечени от културните центрове и от съвременните културни ценности, деца и подрастващи, които да се запознаят и развият апетит към създаване и представяне на улично изкуство. Ще могат да се включат и до 10 представители на хората в неравностойно положение, членове на СНЦ „Надежда”, гр. Перущица.