СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на консултации с представители на засегнатата общественост