Служебно съобщение за издадено Разрешение за строеж №21/17.08.2021г. на Гл. архитект на Община Перущица за обект: "Паметник на трите поколения: Възстановяване и благоустрояване на паметника и прилежащите територии" гр. Перущица, Община Перущица