Решение № ПВ-33-ЕО/2018г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за: "Програма за управление на отпадъците на община Перущица за периода 2018-2020г."

10.10.2018
Документ: