РЕШЕНИЕ ИЗХ. № ОВОС-1361-8/05.11.2019Г. НА "ХИДРОЙОНИКС" ЕООД

    Информация по приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП "Инсталиране и пускане в употреба за индукционно нагряване за топене на стърготини, стружки и изрезки от черни метали - технологичен отпадък от собствено производство" в гр. Перущица, ул. "Георги Бенковски" № 26 УПИ 1-165, кв. 12, за изразяване на становища от заинтересованите лица.

12.11.2019
Документ: