Публични покани до август 2014 г.

Обект на поканата / Въпроси Дата на публикуване Срок за подаване на оферти
Публична покана ID 9030427 с предмет "Изграждане на подпорни стени на територията на Община Перущица, в две обособени позиции" 12.06.2014 19.06.2014