Проекти на нормативни актове

Наименование Дата на публикуване Статус Документ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за търговската дейност на територията на Община Перущица 16.09.2016 Приета Файл Проект
Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Перущица 12.08.2016 Приета Файл Проект
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за рекламната дейност на територията на Община Перущица 08.08.2016 Приета PDF icon Проект
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за рекламната дейност на територията на Община Перущица 08.07.2016 Приета PDF icon Proekt.PDF
Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Перущица 08.07.2016 Приета PDF icon Naredba.PDF
Проект на Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за 2016-2019г. 06.07.2016 Приета PDF icon Проект
Социална стратегия на Община Перущица 2016-2020 г. 11.05.2016 Приета PDF icon Проект
План за развитие на социалните услуги в Община Перущица за 2017 г. 11.05.2016 Приета PDF icon Проект
Проект на Програма за управление на Кмета на Община Перущица за 2016-2019 12.03.2016 Приета PDF icon Проект
Проект за изменение и допълнените на: Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите и предоставяни права на територията на община Перущица 12.03.2016 Приета Microsoft Office document icon Проект

Страници