Проекти на нормативни актове

Наименование Дата на публикуване Статус Документ
ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ПЕРУЩИЦА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 22.07.2022 За обсъждане Microsoft Office document icon мотиви -проект правилник материали и възнаграждения.doc
Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Перущица 2022-2023 г. 23.06.2022 За обсъждане Файл strategiq - 4-2022 РАБ. ВАРИАНТ.docx
Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2023-2032г. 22.06.2022 За обсъждане PDF icon Prog_VEI_Perushtica_2023_2032.pdf
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРАТИТРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРЕДОСТАВЯНИ ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА 27.05.2022 За обсъждане Microsoft Office document icon Мотиви Naredba.doc
Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за 2021 - 2023 година 15.12.2021 За обсъждане Файл Motivi i Strategia - OS-2021.docx
НАРЕДБА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА 08.10.2021 Приета Microsoft Office document icon naredba obshtinski druzestva final.doc
Проект на Програма за енергийна ефективност 2021-2027г. на община Перущица 27.09.2021 Приета PDF icon ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ - 2021-2027Г. НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА.pdf
План за интегрирано развитие на община Перущица в период 2021-2027г. 28.04.2021 Приета PDF icon ПИРО 2021-2027.pdf
Проект на Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие"Благоустрояване, спорт и социални дейности" -Община Перущица и мотиви 02.04.2021 За обсъждане Файл Pravilnik -OP-BTSD-21.docx
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Перущица 02.04.2021 За обсъждане Microsoft Office document icon predlojenie промяна и такси 2021 Перущица.doc

Страници