Новини

Заповед на Кмета №188/28.06.2022г. относно ЗАБРАНЯВАНЕ ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства и други в община Перущица
28.06.2022
Служебно съобщение за издадено Разрешение за строеж № 18/21.06.2022г. на Гл. архитект на Община Перущица за обект: "Детска площадка в кв. "Запад", гр. Перущица в УПИ VI-501-9838, кв. 127
23.06.2022
Община Перущица обявява работно място за длъжността: ЮРИСКОНСУЛТ
21.06.2022
Нарушено водоподаване на 16.06.2022 г. в ниска зона на гр. Перущица
16.06.2022

   Уважаеми съграждани,

   Уведомяваме Ви за получена информация от "ВиК" Пловдив, че поради възникнала авария на ул. "Цар Калоян", ще бъде преустановено водоподаването в ниска зона на града, до отстраняване на аварията.

Екипът на дружеството се извинява за причиненото Ви неудобство!

ОТКРИТА ПРИЕМНА С ГРАЖДАНИТЕ НА ПЕРУЩИЦА - 15.06.2022 Г. (СРЯДА) ОТ 17:30Ч. НА ПЛОЩАДКАТА ПРЕД МЛАДЕЖКИ ДОМ - ПЕРУЩИЦА
15.06.2022
НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГЛЕД НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 55909.299.429, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА, ГР. ПЕРУЩИЦА, МЕСТНОСТ "МАВРОГИ", ВИД СОБСТВЕНОСТ-ЧАСТНА, ВИД ТЕРИТОРИЯ-ЗЕМЕДЕЛСКА, КАТЕГОРИЯ 8, НТП НИВА, ПЛОЩ 459 КВ. М., СТАР НОМЕР 099429
14.06.2022
ЗАПОВЕД № 165/09.06.2022Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП-ПРЗ ГР. ПЕРУЩИЦА
13.06.2022
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА набира доброволци за участие в доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации
10.06.2022

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия, Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях и решение № 42, взето на заседание на Общински съвет град Перущица, проведено на 26.05.2022 г. с Протокол № 4

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

ПРОЕКТ ПУП-ПРЗ ЗА ПРОЕКТ "АВТОСЕРВИЗ И СКЛАД ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ"
10.06.2022
Нарушено водоподаване на част от ниска зона на 08.06.2022г.
07.06.2022

Уважаеми съграждани,

Страници