Новини

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за собствениците на земеделски земи
01.07.2020

Уважаеми земеделски стопани,

Заповед на Кмета №246/29.06.2020г. относно ЗАБРАНЯВАНЕ ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства и други в община Перущица
29.06.2020
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА „РОДОПИ” ВИ УВЕДОМЯВА:
29.06.2020

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ – НЯМА ДА ИМА ИЗНЕСЕНО РАБОТНО МЯСТО В ГР.ПЕРУЩИЦА НА 09 И 10 ЮЛИ 2020 ГОДИНА.

СЛЕДВАЩИТЕ ДАТИ ПО ГРАФИК СА 06 И 07 АВГУСТ 2020 ГОДИНА.

ВСИЧКИ ТЪРСЕЩИ РАБОТА ЛИЦА, РЕГИСТРИРАНИ В БЮРОТО ПО ТРУДА, ЩЕ БЪДАТ УВЕДОМЕНИ ПО ТЕЛЕФОНА, КОЙТО СА ОСТАВИЛИ ЗА ВРЪЗКА С ТЯХ.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ - ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА С ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА „РОДОПИ” - 032/64-28-96

О Б Я В Л Е Н И Е !!!
22.06.2020

Община Перущица обявява работно място за длъжността: ЮРИСКОНСУЛТ

Основни области на дейност на длъжността:
Длъжността "Юрисконсулт" е свързана с осъществяването на процесуално представителство на съответния орган на държавната власт или юридическото лице, както и с изразяването на становища или с разработването на предложения за решения на правни проблеми, свързани с дейността на съответната администрация.

Решение № 09-ДО-945-03 от 12.06.2020г.
17.06.2020

На основание чл. 76, ал.02 от Закона за управление на отпадъците РИОСВ-Пловдив уведомява за издадено по реда на чл.73, ал. 4, във връзка с ал. 1, т. 3 от същия закон Решение № 09-ДО-945-03 от 12.06.2020г.

Община Перущица зарадва най-малките жители на града с подаръци, по случай Международния ден на детето - 1 юни
04.06.2020

Община Перущица зарадва най-малките жители на града с подаръци, по случай Международния ден на детето - 1 юни. Поради обявената извънредна епидемиологична обстановка официалното честване на празника беше отменено, като община Перущица намери специален начин да отправи поздрав към децата. Кметът на града г-жа Мария Вълканова поздрави всички деца, техните родители, преподаватели и възпитатели. Учебните заведения получиха подаръци, подготвени от община Перущица, които включваха топки и настолни игри.

ОБЯВЛЕНИЕ!!!
01.06.2020

Община Перущица , в качеството на конкретен бенефициент по Проект BG05M9OP001-2.101 – 0166 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Перущица“ по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, ОБЯВЯВА, че стартира приема на заявления от лица, които желаят да им бъдат предоставяни следните услуги :
• доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства;
• заплащане на битови сметки;

Община Перущица обявява работно място за длъжността „Главен специалист строителство”
01.06.2020

Основна цел на длъжността:
• Ефективно провеждане политиката на община Перущица;
• Отговаря за строителството на обекти на територията на община Перущица
Области на дейност – устройство на територията на общината
Преки задължения:
• Извършва контрол по строителството;
• Изпълнява техническо ръководство на обекти, изпълнявани по стопански начин от общината и изготвя анализ за вложените материали, транспортни разходи и труд за обектите;
• За обекти по стопански начин изготвя акт обр. 19 и съгласува същия с ръководството на общината;

Община Перущица обявява работно място за длъжността: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ДЕТСКИ ЯСЛИ в дейност ”ДЕТСКИ ЯСЛИ”
01.06.2020

Основни области на дейност на длъжността:
1. Организиране и провеждане на рационален дневен режим, съобразен с възрастовите и психологически особености на децата в групата;
2. Осигуряване на пълноценно хранене, отговарящо по състав, количество и калорийна стойност на физиологичните нужди на децата на тази възраст;
3. Закаляване чрез организиране на общ закалителен режим и специални закалителни процедури според индивидуалните особености на децата;
4. Предпазване от заболявания и злополуки;

Община Перущица обявява работно място за длъжността: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ЗДРАВЕН КАБИНЕТ в дейност ”ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”
01.06.2020

Основни области на дейност на длъжността:
1. Оказва първа долекарска помощ при спешни състояния до пристигане на екип на център по спешна медицинска помощ;
2. Организира и провежда профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори в детското и учебно заведение;
3. Участва в осъществяването на хигиенно-профилактичните и противоепидимични мерки в учебното заведение при извънредни обстоятелства, свързани с бедствени и критични ситуации;

Страници