Новини

Община Перущица обявява работно място за длъжността: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ДЕТСКИ ЯСЛИ в дейност ”ДЕТСКИ ЯСЛИ”
25.05.2022

Основни области на дейност на длъжността:

1. Организиране и провеждане на рационален дневен режим, съобразен с възрастовите и психологически особености на децата в групата;

2. Осигуряване на пълноценно хранене, отговарящо по състав, количество и калорийна стойност на физиологичните нужди на децата на тази възраст;

ИЗВЪРШВАНЕ НА ДДД ОБРАБОТКИ
23.05.2022

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че съгласно Договор за услуга с ОП "Дезинфекционна станция - Пловдив" на 25.05.2022г./сряда/ от 19.30 часа ще се извърши дезакаризация срещу кърлежи на тревните площи - Стадион, Централен парк, детски площадки, Поликлиника, Спортна зала

Нарушено водоподаване във висока зона на гр. Перущица на 20.05.2022 г.
20.05.2022

   Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви за получена информация от ВиК Пловдив, че поради възникнала авария на помпена станция "Перущица-2", във висока зона ще бъде преустановено водоподаването до отстраняването на проблема.

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА - 23 МАЙ 2022 Г. - ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА
19.05.2022
Заповед № РД-20-102/13.05.2022г. на Областен управител на Област Пловдив относно 2-ри юни 2022г.
19.05.2022

Заповед № РД-20-102/13.05.2022 г. на Областен управител на Област Пловдив, касаеща "2-ри юни - ден на Ботев и загиналите за свободата на България, чиято памет се почита с вой на сирени" и провеждане на тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система на Пловдивска област.

ОБЯВЯВАНЕ НА ПУП - ПРЗ НА ЧАСТ ОТ КВ.44 ПО ПРЗ НА ГР.ПЕРУЩИЦА
19.05.2022
Община Перущица приема заявления от желаещи да получават "Топъл обяд"
17.05.2022
АРТ ФЕСТИВАЛ - 14 МАЙ 2022 Г.
13.05.2022
Обява за провеждане на процедура за кандидатстване на работодатели по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)
13.05.2022
ДОПУСКАНЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП - ПРЗ, НА ЧАСТ ОТ КВ.24, УПИ XVIII - 404 ПО ПРЗ НА ГР. ПЕРУЩИЦА
11.05.2022

Страници