Новини

С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
09.12.2019

СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

В А Ж Н О ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
09.12.2019

В А Ж Н О

Одобряване на проект за: „ПУП-Парцеларен план за поливен тръбопровод, местност „Тировете“
06.12.2019

Вх. № ТСУ-383-(6)/06.12.2019г.

 

ДО:

ПУП-Парцеларен план за поливен тръбопровод,м. „Тировете“, землище на гр. Перущица, Община Перущица.
06.12.2019

      Уведомление за издадена Заповед № 343/05.12.2019 г. на Зам.

Проект за изменение на част от кв.114 и кв.115 по план за регулация и застрояване на гр. Перущица
06.12.2019

Уведомяваме Ви за издадена Заповед № 344/05.12.2019 г. на Зам .- Кмет на Община Перущица за одобряване на : „ Проект за изменение на част от кв.114 и кв.115 по план за регулация и застрояване на гр.

ЗАПОВЕД № 342/04.12.2019Г. ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОНЕН СТРОЕЖ
05.12.2019
ОБЯВЯВАНЕ НА ПУП - ПРЗ ЗА ЯЗОВИР "БАТЕН"
04.12.2019

Към изх.

ПУП за обект: „Автомивка, химическо чистене и пране на килими“
02.12.2019

Към изх.

Обсъждане на проект на такса битови отпадъци на Община Перущица за 2020 година.
27.11.2019

ПОКАНА

 

СЪОБЩЕНИЕ ВиК - Пловдив
18.11.2019

Уважаеми граждани,

      Поради извършване на авариен ремонт на спирателен кран на  18.11.2019г. (понеделник) от 09:00 до 13:00ч., от ВиК-Пловдив ни уведомиха, че в гр. Перущица ще бъде спряно водоподаването в участъкът от площад „27-ми Априлий“ до изходната зона на града, посока с. Йоаким Груево.

Страници