Младежки център-гр. Пловдив проведе информационна среща с млади хора от община Перущица

Екипът по проект „Изграждане на Младежки център в град Пловдив“, по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, Компонент 1 – „Грижа за младежи в риск“, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, проведе среща с младежи на възраст между 15 и 29 години, както и младежи в риск, включително и тези от ромски произход и други етнически групи, на тема: „Предизвикателствата пред съвременните млади хора“ на 17.02.2015 г. (вторник) от 11.00 часа в Читалище „Просвета -1862“, гр. Перущица.

Целта на тази съвместна среща бе популяризирането на Младежкия център сред общините в Пловдивска област, както и проучването на нуждите и интересите на младите хора в съответната община. В срещата взеха участие помощник-директорът на Професионалната гимназия по лозарство и винарство „Христо Ботев“ г-н Апостол Тасков, преподаватели от училището, както и младежи от ХІ клас. Присъстваха и представители на общинската администрация при община Перущица. Трите предизвикателства, които се откроиха пред младите хора в Перущица са: безработица и ниско заплащане, агресия сред младежите, липса на места за спорт и свободно време. В следваща съвместна среща екипът по проект „Изграждане на Младежки център в град Пловдив“ ще помисли с какво може да бъде полезен на тези млади хора и да им помогне в по-нататъшното им развитие.

17.02.2015