ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА 19.06.2018 год.

Уважаеми жители и гости на гр. Перущица,

 

В изпълнение на проект „Ефективно функциониране на Областен информационен центъ в гр. Пловдив“, и осъществяване на дейност „Организиране, провеждане и участие в публични информационни събития“, екипът на ОИЦ–Пловдив, Ви кани на 19.06.2018 г. /вторник/ от 10:00 до 13:00 часа пред сградата на община Перущица.

Целта на информационния ден е повишаване осведомеността на гражданите и провокиране интереса им за разработване на проектни предложения по оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони. На посетителите на открития мобилен офис ще бъдат раздавани рекламни и информационни материали за новия програмен период.

ОИЦ-Пловдив е част от мрежата от 28 информационни центъра, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление 2014-2020“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

 

Очакваме Ви!

14.06.2018