Изготвени регистър и карти на масивите за ползване за стопанската 2021/2022г.

25.08.2021
Документ: