Елка Димитрова Дроснева

Удостоен със звание „Почетен гражданин на Перущица” с  решение № 63 на Общински съвет, протокол № 5/20.05.2011 г.

Родена  е на 20.02.1953 г. във Варна. Завършва история през 1976 г.

в СУ „Св. Кл. Охридски”. Доцент, доктор на историческите науки. От 1996 г. работи по темата „Перущица”. Научен ръководител на ежегодно провеждащите се научни конференции в Перущица – „Перущица в българската история”. Рецензент на първия систематичен сборник, обобщаващ проучванията на Исторически музей – Перущица „Гласове от миналото, настоящето и бъдещето”. Наред с темата „Перущица” разработва материали, свързани с националната ни история и отношенията на България с европейските общности в миналото и днес.