Единната система за туристическа информация

Информация за въвеждането на Единна система за туристическа информация-ЕСТИ 

Във връзка с разработената и внедрена Единна система  за туристическа информация (ЕСТИ) от Министерството на туризма, съгласно чл.165, ал.1 от ЗТ, като част от Националния туристически регистър, Ви информираме, че всички места за настаняване:
- Клас „А“-хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили;
- Клас „Б“-семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги, следва да имат потребителски профили в системата и чрез тях ежедневно да попълват информация за реализираните нощувки.

Всички лица, извършващи туристическа дейност в места за настаняване следва да  предоставят в отдел „Местни данъци и такси“ свой актуален е-mail адрес, телефон за контакт и данни за стопанисващото лице (имена на физическо лице, наименование на юридическо лице, ЕГН/ЕИК). 

Напомняме, че на страницата на Министерството на туризма, вече са публикувани видео обучения и ръководства за потребителите /местата за настаняване/, информация относно интернет достъпа до ЕСТИ- https://esti.tourism.government.bg и формулярите – заявления за създаване на потребителско име и парола за достъп до ЕСТИ.

Като първа стъпка към заявяване на профил в реалната среда на ЕСТИ, Министерството на туризма осигурява възможност за регистрация в тестова среда на ЕСТИ.

Крайният срок за регистриране на профил на лицата, извършващи дейност в обекта (ЛИДО, хотелиер) в ЕСТИ е 30 септември 2019 година. Считано от 01.10.2019г. всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към ЕСТИ, съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма.

За повече указания, помощ и съдействие, всеки може да посети https://esti.tourism.government.bg и да се запознае с подробна информация, посочваща необходимите стъпки за регистрация в ЕСТИ.