Върнати Решения от 2021 година

Писмо от Областен управител Дата на писмо Документи
Връщане за ново обсъждане на Решение №49 - в частта му по т. II , взето с Протокол №6 от 27.05.2021г. 07.06.2021 PDF icon Писмо.pdf