Върнати Решения от 2019 година

Писмо от Областен управител Дата на писмо Документи
Връщане за ново обсъждане на Решение № 31, Решение № 32, Решение №42 и Решение № 43, взети с Протокол № 5/22.04.2019г. 30.04.2019 PDF icon Писмо
Връщане за ново обсъждане на Решение №6, взето с Протокол № 1 от 21.01.2019г. 31.01.2019 PDF icon Писмо