Перущица

Край богат на археологически находки, свидетели на неспирния ход на историята. Перущица пази и до днес подвига на героите от Априлското въстание и войните за освобождение на България.

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. В нейната територията, единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението и наброява 5058 жители.

Общината е разположена на северните склонове на Върховръшкия рид на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е еднообразен - равнинен и предбалкански. Климата е характерен за географското и разположение. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.