Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти

      

Новини

Ново местоположение на Общински служби по земеделие „Пловдив“ и „Родопи“
15.01.2019
От понеделник, 14.01.2019 г., новото местоположение на Общински служби по земеделие „Пловдив“ и „Родопи“ е на адрес улица „Брезовско шосе“ №32 /ИЗК МАРИЦА/.Сградата се намира в двора на ИЗК „МАРИЦА...
Решение за преценка необходимостта от ОВОС
14.01.2019
       Решение за преценка необходимостта от ОВОС с № ПВ-5-ПР/2019г. на инвестиционно предложение "Проектиране и изграждане на територията на община Кричим на компостираща...
Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения на 17.01.2019г.
11.01.2019
Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения на 18.01.2019г.
11.01.2019
На вниманието на гроздо- и винопроизводителите
10.01.2019
На 15 януари изтича срокът за подаване на декларациите за реколта от грозде за текущата винарска година и декларациите за произведени количества вино и мъст от последна реколта, съгласно чл. 42 и...
Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения на 16.01.2019г.
09.01.2019
ЗАПОВЕД
09.01.2019
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 178 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, чл. 24 и чл. 25 от Наредбата за регистрация и стопанисване на кучетата на територията на община...