Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти


    

Мерки за превенция относно заболяването COVID-19

Новини

Информация за обслужване на безработни лица от община Перущица през 2021г.
08.03.2021
Съобщение до животновъдите, отглеждащи пасищни селскостопански животни на територията на Община Перущица
02.03.2021
Тържествено отбелязване на 143г. от Освобождението на България
02.03.2021
Община Перущица тържествено ще отбележи 143г. от Освобождението на България на 03.03.2021г. от 11:00ч. на площад „27-ми Априлий“. Тържествената програма ще включва: Молебен за здраве и благоденствие...
Продажба на дърва за огрев от склад за 2021г.
01.03.2021
На основание чл. 71, ал. 1, т.4 от „Наредбата за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти...
ПОСРЕЩАНЕ НА БАБА МАРТА
25.02.2021
С усмивка на лице и с радостно сърце да посрещнем БАБА МАРТА! Община Перущица и Читалище „Просвета – 1862“ канят на 01.03.2021г. граждани и гости на град Перущица да украсим Централния парк с...
РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ
16.02.2021
БЕЗВЪЗМЕЗДНО КРЪВОДАРЯВАНЕ
12.02.2021
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА,     На 23 февруари 2021г. от 09:00ч. до 12:30ч. в сградата на Туристически информационен център - Перущица ще се проведе акция за безвъзмездно...
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
11.02.2021
      Уважаеми съграждани,       Във връзка с изработен "Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за кв. Запад, гр. Перущица, общ. Перущица", каним...
ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО
05.02.2021
    В община Перущица има свободно работно място за длъжността „Специалист туризъм” в Туристически информационен център гр. Перущица.     Основни области на дейност на длъжността...
КОНКУРС „НАЙ-ДОБРО ДОМАШНО ВИНО ЗА СЕЗОН 2020”
04.02.2021
     Община Перущица обявява конкурс за „Най-добро домашно вино за сезон 2020”. Категориите на конкурса са „Червено вино” и „Бяло вино”, произведено в домашни условия през 2020г. В...