Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти


    

Мерки за превенция относно заболяването COVID-19

Следете актуалната информация тук. 


Уважаеми граждани, гости, ползватели на услуги и информация от общината, информираме Ви, че считано от 01.09.2021г. официалната електронна поща на община Перущица за кореспонденция е: 
obshtina@perushtitsa.egov.bg

Новини

Служебно съобщение за издадено Разрешение за строеж № 18/21.06.2022г. на Гл. архитект на Община Перущица за обект: "Детска площадка в кв. "Запад", гр. Перущица в УПИ VI-501-9838, кв. 127
23.06.2022
Община Перущица обявява работно място за длъжността: ЮРИСКОНСУЛТ
21.06.2022
Нарушено водоподаване на 16.06.2022 г. в ниска зона на гр. Перущица
16.06.2022
   Уважаеми съграждани,    Уведомяваме Ви за получена информация от "ВиК" Пловдив, че поради възникнала авария на ул. "Цар Калоян", ще бъде преустановено водоподаването в ниска...
ОТКРИТА ПРИЕМНА С ГРАЖДАНИТЕ НА ПЕРУЩИЦА - 15.06.2022 Г. (СРЯДА) ОТ 17:30Ч. НА ПЛОЩАДКАТА ПРЕД МЛАДЕЖКИ ДОМ - ПЕРУЩИЦА
15.06.2022
НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГЛЕД НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 55909.299.429, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА, ГР. ПЕРУЩИЦА, МЕСТНОСТ "МАВРОГИ", ВИД СОБСТВЕНОСТ-ЧАСТНА, ВИД ТЕРИТОРИЯ-ЗЕМЕДЕЛСКА, КАТЕГОРИЯ 8, НТП НИВА, ПЛОЩ 459 КВ. М., СТАР НОМЕР 099429
14.06.2022
ЗАПОВЕД № 165/09.06.2022Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП-ПРЗ ГР. ПЕРУЩИЦА
13.06.2022
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА набира доброволци за участие в доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации
10.06.2022
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия, Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване...
ПРОЕКТ ПУП-ПРЗ ЗА ПРОЕКТ "АВТОСЕРВИЗ И СКЛАД ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ"
10.06.2022
Нарушено водоподаване на част от ниска зона на 08.06.2022г.
07.06.2022
Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви за получена информация от ВиК Пловдив, че поради плануван ремонт на Помпена станция ще бъде преустановено водоподаването от 10,00 до 12,00 часа на 08.06.2022г. на...
ЗАПОВЕД ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИМОТИ ПО ПАРАГРАФ 4
06.06.2022