Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти


    

Мерки за превенция относно заболяването COVID-19

Следете актуалната информация тук. 


Уважаеми граждани, гости, ползватели на услуги и информация от общината, информираме Ви, че считано от 01.09.2021г. официалната електронна поща на община Перущица за кореспонденция е: 
obshtina@perushtitsa.egov.bg

Новини

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРАДИЦИОННИЯ ОБИЧАЙ "КЪПАНКИ"
20.01.2022
СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ОТ 01.07.2021Г.
12.01.2022
КОНСТАТИВЕН АКТ №4 / 01.12.2021г.
11.01.2022
УВЕДОМЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД ЗА 2022Г.
10.01.2022
На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба № 3 за извършване на технически  преглади на техниката по...
УЧАСТИЕ В УНИКАЛНИЯ ПЕРУЩИНСКИ ОБИЧАЙ "КЪПАНКИ"
05.01.2022
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА КАНИ МЪЖЕТЕ, СКЛЮЧИЛИ ГРАЖДАНСКИ БРАК ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА 2021 ГОДИНА, ДА ЗАЯВЯТ УЧАСТИЕТО СИ В УНИКАЛНИЯ ПЕРУЩИНСКИ ОБИЧАЙ "КЪПАНКИ" В СРОК ДО 12.01.2022г. НА ТЕЛ: 03143/2786...
Заповед № 310/01.11.2021г. за ПИ 703.17, местност "Язовира"
31.12.2021
Служебно съобщение за издадена Заповед №331/23.11.2021г. на Кмета на Община Перущица за възстановяване на имоти по параграф 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ в землището на гр. Перущица
29.12.2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
20.12.2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е     Във връзка с ДДС №06/30.11.2021 г. относно годишното приключване на банковите сметки на бюджетните организации за 2021 г., Ви уведомяваме, че обслужването на клиенти...
Нарушено водоподаване във висока зона на град Перущица на 09.12.2021г.
09.12.2021
      Уважаеми съграждани,     Уведомяваме Ви за получена информация от "ВиК" Пловдив, че поради възникнали аварии на водопроводната мрежа на ул. "Петър Бонев" и ул. "...
Нарушено водоподаване във висока зона на град Перущица на 08.12.2021 г.
08.12.2021
     Уважаеми съграждани,    Уведомяваме Ви за получена информация от "ВиК" Пловдив, че поради възникнала авария на водопроводната мрежа на ул. "Александър Стамболийски", ще...