Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти

      

Новини

ОБЯВЛЕНИЕ
13.07.2018
Към изх. № ТСУ-33- (25)/13.07.2018 г. ДО: Наследници на Б. Н. Д. Собств. на ПИ №099053, № 099054, м. „ Ленищата“ по КВС на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909   Р. И. Д. Ж.К „ ТРАКИЯ“ БЛ. 149,...
ОбЯВЛЕНИЕ
13.07.2018
Към изх. №ТСУ-33-(28)/13.07.2018 г.   ДО: Насл. на П. С. Г Собств. на ПИ №099039, м. „ Ленищата“ по КВС на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909   Н. М. Г. Ж.К. „ ТРАКИЯ“ №183, ВХ.А, ЕТ.2...
Церемония за връчване на Грамота и Почетен плакет на Община Перущица посмъртно на Боян Петров
12.07.2018
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ВИ КАНИ на официална церемония за връчване на Грамота и Почетен плакет на Община Перущица на БОЯН ПЕТРОВ – УДОСТОЕН ПОСМЪРТНО СЪС ЗВАНИЕ „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД...
ОбЯВЛЕНИЕ
10.07.2018
към. изх. № ТСУ-33-(28)/10.07.2018 г.   ДО: В. Д. Г Ж.К „ ХАДЖИ ДИМИТЪР“ №179, ВХ. Е, ЕТ.6, АП.106 ГР. СОФИЯ   Наследник на П. С. Г Собств. на ПИ №099039, м. „ Ленищата“ по...
СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА
04.07.2018
До заинтересованите лица и общественост Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда   Община Перущица...
Обява на вниманието на земеделските стопани
03.07.2018
Общинска служба по земеделие – гр.Стамболийски информира, че на 10.07.2018 г. /вторник/ в заседателната зала на Общински съвет при Община Перущица, от 14:00 часа ще се проведе среща със земеделските...
Лекция по повод 1100 години от коронацията на Симеон Велики
27.06.2018
Лекция на доц. д-р Веселина Вачкова - директор на Исторически музей гр. Перущица Д-р Вачкова ще представи основните резултати от многогодишните си изследвания върху епохата на цар Симеон, отразени...