Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти


    

Мерки за превенция относно заболяването COVID-19

Новини

Преустановяване на обществения превоз на пътници на 25 ноември 2020г.
24.11.2020
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Конфедерацията на автобусните превозвачи ни уведоми, че в знак на протест, на 25 ноември 2020г. от 9:00 до 11:00ч., ще бъде преустановен общественият превоз на пътници по...
Участвайте в анкетата за развитие на община Перущица
12.11.2020
Уважаеми съграждани, Следващите седем години са важни! Бъдете активни, включете се в подготовката на плана за Интегрирано развитие на община Перущица за периода 2021-2027 г. като попълните анкетата...
ОБЯВЛЕНИЕ КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ДГ „ТРАКИЙЧЕ”, ГР.ПЕРУЩИЦА, ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА.
10.11.2020
    ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА, област Пловдив на основание чл. 90 и чл.91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, съгласно Заповед...
ОБЯВЛЕНИЕ КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ДГ „РАДОСТ”, ГР.ПЕРУЩИЦА, ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА.
10.11.2020
    ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА, област Пловдив на основание чл. 90 и чл.91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, съгласно Заповед...
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА „РОДОПИ” ВИ УВЕДОМЯВА:
06.11.2020
ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 В БЪЛГАРИЯ – НЯМА ДА ИМА ИЗНЕСЕНО РАБОТНО МЯСТО В ГР. ПЕРУЩИЦА НА 09 И 10 НОЕМВРИ 2020 ГОДИНА! ВСИЧКИ ТЪРСЕЩИ...
Планирани дейности за прилагане на подмярка 19.4 “МИГ Перущица-Родопи“ през м. ноември 2020г.
05.11.2020
1. На 12.11.2020г. /четвъртък/ - Еднодневно обучение, свързано с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти/за най-малко десет участници/ от 11.00 часа в сградата на Кметство с.Белащица, Община...
Уведомление от Изпълнителна агенция по лозата и виното относно ГРОЗДОБЕРНА КАМПАНИЯ 2020г.
05.11.2020
Съгласно чл.8 на Регламент 436/2009г. всички производители на винено грозде са длъжни да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2020г. в срок най-късно до 15-ти януари!
Целева Пpoгpaмa „Toпъл oбяд y дoмa в ycлoвиятa нa извънpeднa cитyaция – 2020г.“ е с удължен срок дo 31.12.2020г.
04.11.2020
Община Перущица заяви съгласие за сключване на анекс за изменение на договора по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Перущица“ за удължаване на дейностите му до 31 декември 2020г....
Набиране на преброители
30.10.2020
Удължава се срокът за набиране на преброители Националният статистически институт удължава срока за набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г....
Заповед №355/30.10.2020г. на основание чл.63, ал.2 от ЗМДТ и във връзка с чл.44, ал. 2 от ЗМСМА
30.10.2020