Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти

 

Новини

Покана за участие в заключителна конференция по Проект „Независим живот за гражданите на Перущица“
20.11.2017
На 21.11.2017 г. от 10,30 ч. в ритуалната зала на НЧ „Просвета - 1862“ гр. Перущица ще се проведе заключителна конференция по проект “Независим живот за гражданите на Перущица“, Схема за безвъзмездна...
Профилактика от ВиК в югоизточната част на града
14.11.2017
По информация на ВиК-Пловдив, водоподаването в югоизточната част на града ще бъде спряно в рамките на 1-2 часа на 15.11.2017г.(сряда), поради необходимост от профилактика.
СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА
09.11.2017
До заинтересованите лица и общественост Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда   Община Перущица...
СЪОБЩЕНИЕ
07.11.2017
До заинтересованите лица и общественост На основание чл. 76, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците   Община Перущица уведомява всички граждани за издадено по реда на чл. 71, ал. 1, във...
Информация относно напредъка по изпълнение на Проект „Независим живот за гражданите на Перущица“ за м. октомври 2017 г.
03.11.2017
Информация относно напредъка по изпълнение на Проект „Независим живот за гражданите на Перущица“, в рамките на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05MOP001-2.002 „...
ОБЯВЛЕНИЕ
01.11.2017
На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме за издадена Заповед №184/18.10.2017 г. на Кмета на Община Перущица на основание чл.124а, ал.2 и чл.133, ал.1 и ал. 2 от ЗУТ за Допускане изработване...
СЪОБЩЕНИЕ
31.10.2017
Община Перущица, Област Пловдив, съобщава че в бр. 87 от 31.10.2017 г. на „ Държавен вестник“ е обнародвано на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл.128, ал.10 от ЗУТ, изработен проект за обект: „...