Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти

Новини

СЪОБЩЕНИЕ ОБЯВА
19.07.2017
СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА До заинтересованите лица и общественост Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната...
СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ
11.07.2017
ДО: ИЛИЯ НИКОЛОВ НИКОЛОВ БУЛ. „ ИВАН ВАЗОВ“ №75А ГР. ПЕРУЩИЦА   Насл. на Йорданка Иванова Николова Собств. на имот №120273, земл. на гр. Перущица, Местност „ Пастуша“ ,ЕКАТТЕ 55909...
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА,
10.07.2017
На 12.07.2017 год./сряда/ от 10,00 до 12,00 ч. на площада в гр. Перущица пред общината, /под чинара/ ще се организира мобилен офис на Областен информационен център - Пловдив във връзка с изпълнението...
Обявление за провеждане на конкурс
10.07.2017
Обявление за провеждане на конкурс за длъжността "юрисконсулт" на община Перущица
СЪОБЩЕНИЕ
07.07.2017
Община Перущица, Област Пловдив, съобщава че в бр.55 от 07.07.2017 г. на „Държавен вестник“ е обнародвано на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, за представен за разглеждане и приемане на проект за обект...