Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти

      

Новини

РЕШЕНИЕ
19.09.2018
За обявен класиран кандидат от конкурс за длъжността „Главен експерт Стопански дейности“ в община Перущица   Въз основа на протокол от 18.09.2018 год, Комисията, назначена със Заповед № 186 от...
110 ГОДИНИ ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ
18.09.2018
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ВИ КАНИ НА ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ 110 г. ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ    На 22 септември 2018 г. (събота) 10,30 ч. – Издигане на националното...
КОМПЛЕКСНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ОСТЕОПОРОЗА
17.09.2018
НА 26.09.2018 г. (СРЯДА) от 9,00 до 12,00 ч. в МЛАДЕЖКИ ДОМ – ГР. ПЕРУЩИЦА, Д-Р ЛУКАНОВ СПЕЦИАЛИСТ – РЕВМАТОЛОГ, ЩЕ ПРОВЕДЕ ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОСТНАТА ПЛЪТНОСТ С АМЕРИКАНСКИ УЛТРАЗВУКОВ АПАРАТ „...
Кампания „Да изчистим България заедно“ 2018 г.
17.09.2018
Кампания „Да изчистим България заедно“ 2018 г. За поредна година Община Перущица се присъедини към националната кампанията на БТВ под надслов "Да изчистим България заедно". Събитието се проведе на...
С Л У Ж Е Б Н О С Ъ О Б Щ Е Н И Е
14.09.2018
Вх.№ ТСУ-250-(2)/14.09.2018 г. ДО: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ГР. ПЕРУЩИЦА УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2 ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ РАДИ БОТЕВ МИНЧЕВ - КМЕТ ЗА ИМОТ №000432 – ПОЛСКИ ПЪТ, ЕКАТТЕ 55909, ЗЕМЛ. НА ГР. ПЕРУЩИЦА...
Служебно съобщение
14.09.2018
       Община Перущица, Област Пловдив, съобщава че в бр.76 от 14.09.2018 г. на „Държавен вестник“ е обнародвано, Решение № 76, по Протокол № 80 / 27.08.2018 г. на Общински съвет...
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Главен експерт Стопански дейности“ на община Перущица
10.09.2018
С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността „Главен експерт Стопански дейности “ на община Перущица   Въз основа на протокол № 1 от 07.09.2018 год, Комисията , назначена...