Община Перущица

Древност, традиция и дъх на вино!
Само на 20 км от най-стария жив град в Европа – древния Филипопол!

Община Перущица е създадена с президентски Указ №111 от 1998 г. Заема площ от 48 720 декара. На нейната територията единственото населено място е град Перущица. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението наброява 5058 жители.

Разположена е на Чернатишкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен и предбалкански. Природните условия са благоприятни за развитието на лозарство, овощарство, растениевъдство.

Икономическият профил на Община Перущица се оформя от предприятия в различни отрасли - индустрия, селско стопанство, лека промишленост.

Акценти

 

Новини

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА
21.03.2018
До заинтересованите лица и общественост Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда   Община Перущица...
ОБЯВА
15.03.2018
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003...
СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ
14.03.2018
ДО: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ГР. ПЕРУЩИЦА УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ №2 ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ РАДИ БОТЕВ МИНЧЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА   Собственик на ПИ №099470, ПИ 099466 – полски пътища, ПИ...
СЪОБЩЕНИЕ
08.03.2018
ЗАПОЧВАТ ПРОВЕРКИ ЗА СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА   Във връзка с постъпило в община Перущица разпореждане на Районна прокуратура гр. Пловдив, относно отглеждане на...
Служебно съобщение
07.03.2018
ДО: ЙОРДАНКА КИРИЛОВА МАРКОВА УЛ. „ ГЕНЕРАЛ ЗАИМОВ“ №37 ГР. КАРЛОВО  Насл. на Димитър Иванов Рупчев, Собственик на УПИ II – 1808, кв. 3 по ЗРП на гр. Перущица   СЛУЖЕБНО СЪОБЩАВАНЕ НА...
Съобщение
01.03.2018
Съобщение до животновъдите, отглеждащи пасищни селскостопански животни на територията на Община Перущица С решение №11 взето с Протокол №2/26.02.2018г. на Общинският съвет-Перущица са определени...
ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОГРАМА ПО ПОВОД 140 г. от ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ОСМАНСКО ИГО
28.02.2018
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ВИ КАНИ НА ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОГРАМА ПО ПОВОД 140 г. от ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ОСМАНСКО ИГО На 3 МАРТ 2018 г. (събота) От 10,30 ч. На Централен площад „27-ми априлий“...